Zarządzenie Nr 257/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie powierzenia przez Kierownika zamawiającego wykonania zastrzeżonych dla niego czynności Dyrektorowi OSiR w Słubicach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę hal namiotowych na potrzeby tymczasowego bazaru miejskiego w Słubicach