Zarządzenie Nr 254/07 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu