Zarządzenie Nr 251/07 z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego