Zarządzenie Nr 247/07 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej