Zarządzenie Nr 246/07 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu.