w sprawie wyrażenia zgody na zmianę powierzchni lokali wcześniej wyodrębnionych
i sprzedanych oraz na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, związanych z własnością wyodrębnionych i sprzedanych lokali mieszkalnych