w  sprawie  powołania   Zastępcy  Dyrektora  Słubickiego  Miejskiego  Ośrodka Kultury w Słubicach