Zarządzenie Nr 285/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Słubic