w sprawie udzielenia zgody na sprostowanie powierzchni pomieszczenia przynależnego (piwnicy) do lokalu wcześniej wyodrębnionego i sprzedanego oraz
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości