w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu  ustnego  nieograniczonego