Zarządzenie Nr 272/07 z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie woli nabycia nieruchomości