w sprawie powołania doraźnej komisji do rozdysponowania lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Seelowska 3/10