w sprawie: ustalenia terminu przyjmowania wniosków o przyznanie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2009/2010.