w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym (pokoju) powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów.