w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów.