Ogłoszenia Burmistrza Słubic o podjęciu przez Radę Miejską w Słubicach Uchwały nr III/27/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Słubice oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu  planu miejscowego.