W sprawie:
rozpatrzenia skargi [anonimizacja] na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIV/335/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia