W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIV/331/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia