w sprawie podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach za rok obrachunkowy 2023