W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego

Data uchwały:
2009-05-14

Numer uchwały:
XXXIV/329/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia