BURMISTRZ SŁUBIC

 zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej i przyłącza na potrzeby miejscowości Rybocice” przewidzianej do realizacji na dz. o nr ewid. 120/2, 111, 119/2, 84, 89 oraz na części działkach nr ewid. 98, 134/2, 135/1, 80, 71, obręb ewid. nr 10- Rybocice – gm. Słubice.