BURMISTRZ SŁUBIC

 zawiadamia, że w dniu 05 czerwca 2024 r. zostało wydane postanowienie  o zawieszeniu postępowania administracyjnego, znak: WGN.6730.53.2024.AP  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 246, obręb ewid. nr 8 – Kunowice, gmina Słubice.