w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony