W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2024-05-23

Numer uchwały:
II/10/2024

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia