w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice w celu zapewnienia bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dzieciom, kształtującego umiejętności społeczne.