Wykaz, o którym mowa w § 10 ust. 6 Uchwały Nr LV/650/2023 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice.

Stan na dzień: 21 maja 2024 r.

 

Lp. Imię Nazwisko Najem lokalu Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
1 Paweł Banasiak mieszkalny 3
2 Robert Daczkowski socjalny 1
3 Maja Filipowicz mieszkalny 2
4 Stanisław Loson socjalny 1
5 Malwina Paprocka socjalny 3
6 Paweł Pawłowski socjalny 1
7 Jarosław Radkiewicz socjalny 1
8 Dariusz Sałanowski socjalny 1
9 Tatsiana Tsikhan mieszkalny 1