w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsołectwie – Lisów