Zawiadomienie Burmistrza Słubic o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice.