w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach do podpisania umowy