w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Burmistrza Słubic w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Słubicach