Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Lp.

Nazwa planu

Numer uchwały o podjęciu

1.

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Kunicach, gmina Słubice z zastosowaniem postępowania uproszczonego

PROCEDURA UPROSZCZONA-BRAK UCHWAŁY

2.

 

 UCHWAŁA NR LIV/634/2023 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kunice i południowej części Rybocic, gmina Słubice

https://bip.slubice.pl/?a=17669

 

3.

 

UCHWAŁA NR LV/645/2023 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy MOP Sosna, gmina Słubice

https://bip.slubice.pl/?a=17743

 

4.

 

 UCHWAŁA NR XXXIX/413/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Folwarcznej i Sportowej w Słubicach

https://bip.slubice.pl/?a=16136

 

5.

 

 UCHWAŁA NR XXXIX/412/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w Świecku-Terminal Południe

https://bip.slubice.pl/?a=16135

 

6.

Uchwała Nr XVIII/150/08

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 27 lutego 2008r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice

https://bip.slubice.pl/?a=668

 

7.

 

 UCHWAŁA NR XLIX/566/2022 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 27 października 2022 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego

https://bip.slubice.pl/?a=17217