Ogłoszenie o możliwości zglaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Festynu Parafialno - Rodzinnego pn. „Z Maryją przez życie”.