w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na 2024 rok