W sprawie:
utworzenia mieszkań treningowych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach

Data uchwały:
2024-03-27

Numer uchwały:
LXV/780/2024

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego