Oświadczenie Burmistrza Słubice - Mariusz Olejniczak