Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego