INFORMACJA O ZGROMADZENIU

1. Cel zgromadzenia:

Protest przeciwko napływowi towarów rolnych z Ukrainy, polityce zielonego ładu, wycofania substancji chemicznych i ekoterrorowi.

2. Planowany termin zgromadzenia:

Od godz. godz.13.00  25.02.2024 r. do godz. 24.00 20.03.2024 r.

3. Miejsce zgromadzenia:

Węzeł drogowy trasa Słubice- Zielona Góra ( droga Nr 29) z trasą Poznań – Berlin ( droga E-30) oraz droga od ww. węzła do przejścia granicznego Świecko w obu kierunkach- wszystkie pasy ruchu ( E-30).

4. Trasa przejazdu, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania

zgromadzenia:

Nie dotyczy.

5. Data wpłynięcia zawiadomienia:

19.02.2024 r. godz. 16.50