w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 676/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat