Konkurs ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.