W sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym (pokoju), powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu

Data uchwały:
2009-04-29

Numer uchwały:
XXXIII/314/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia