W sprawie:
zmiany uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2009-04-29

Numer uchwały:
XXXIII/312/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XI/99/2011