Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na prowadzenie ŚDS