W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2009-04-29

Numer uchwały:
XXXIII/309/09

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia