w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2023