W sprawie:
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Data uchwały:
2006-12-06

Numer uchwały:
II/9/06

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XIII/93/07