Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki i ul. Daszyńskiego w Słubicach, uchwalonej uchwałą  Rady Miejskiej w Słubicach Nr LVIII/669/2023 z dnia 22 czerwca 2023r.,  opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 10 lipca 2023 r. poz. 1873.