Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek zlokalizowanych w Świecku, gmina Słubice oraz dla części działki zlokalizowanej w Słubicach przy osiedlu Krasińskiego, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach Nr LIX/682/2023 z dnia 06.09.2023 r.