W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic

Data uchwały:
2023-10-26

Numer uchwały:
LXI/711/2023

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego