w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1242/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat