w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1028/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat